Løb stafet eller single 18.8.-19.8. 2018

24 Timers Løb
i Viborg
3. weekend i august

Vær med til årets største løbefestival. Løb single eller stafet på et hold med 2, 4, 8, 12 og 24. Ruten er 5,71 km rundt om Viborg Søndersø - vi lover, det bliver en fest - hele vejen rundt.

:
:
:

Tilmeldingen er lukket
Eftertilmelding er mulig på dagen

Hold tilmelding er lukket

Arrangører


24 Timers Løb blev etableret i 2000. Arrangørerne er Lions Club Viborg, Lions Club Borgvold og Viborg AM, som tilsammen danner ”Foreningen 24 Timers Løb”. Det er en humanitær forening, hvor overskuddet udloddes til humanitære formål iht. vedtægterne.

Flere deltagere vælger også selv at løbe midler ind til humanitære formål.

Se flere indsamlingsløb

Se mere om 24 Timers Løb
Se programmet
Hvem står bag
Det kunne også har din interesse
Se hvem der samler penge ind!
DM i 100 km løb
Betingelser

24 Timers Løb lørdag den 18. til søndag den 19. august 2018

 For deltagelse i løbet gælder følgende betingelser:

Afvikling af løbet

Der løbes på en 5,71 km lang rute rundt om Viborg Søndersø

Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrliget.

Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller eventuelt helt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeure lignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være stridende mod alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner. Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.

Indbetalte startgebyrer og gebyrer for teltpladser refunderes ikke i tilfælde af løbets suspension eller afbrydelse efter denne bestemmelse.

Løbet skydes i gang lørdag kl. 12:00

Løbet skydes i gang lørdag kl. 12:00, og sidste omgang om søndagen skal være påbegyndt senest kl. 11:40 for holdene og kl. 11:30 for singleløberne.

Der anvendes chips til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. løbet omgang. Chips udleveres om formiddagen på første løbsdag til singleløberne og til holdenes kontaktpersoner. Der benyttes én chip pr. hold, og chippen fungerer som depeche.

24 timers løb for hold er et stafetløb hvor hver enkelt omgang pr. løber er én gang rundt om Viborg Søndersø. Det er tilladt at skifte løber foran eller i nærheden af holdets telt. Det er IKKE tilladt at ”dele” én omgang blandt flere løbere af et hold. Sker det bliver holdet taget ud af tidtagning.

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding af hold

Tilmelding til løbet kan ske i tidsrummet fra den 1. marts 2018 til den 31. juli 2018.

Løbsledelsen forbeholder sig at lukke for tilmelding, når det disponible antal teltpladser er opbrugt, uanset hvornår i tilmeldingsperioden dette antal opnås. Efter lukning af tilmelding, kan man tilmelde sig en venteliste, der anvendes i tilfælde af afbud.

Tilmelding sker elektronisk på løbets hjemmeside www.24timersloeb.dk

 1. Der tilmeldes et hold med angivelse af holdkategori (holdstørrelse, jfr. nedenfor), og samtidig indbetales et depositum på 20 % af startgebyret. Ved tilmelding oplyses holdets kontaktperson med navn, telefonnummer og mail-adresse.
    
 2. Herefter kan kontaktpersonen reservere en teltplads til holdet. Et hold kan alene reservere én teltplads – dog kan 13-24 mands hold reservere to pladser. En teltplads er 4 x 10 m  (campingvognsplads 5 x 8 m). Ved reservationen betales gebyret for teltpladsen i overensstemmelse med prislisten herfor. 
    
 3. Senest den 31.7.2018 skal de resterende 80 % af startgebyret betales. Betales det resterende gebyr ikke rettidigt, bortfalder reservationen, og det indbetalte depositum refunderes ikke. Et fuldt indbetalt startgebyr refunderes ikke ved efterfølgende afbud. Bortfald af reservationen gælder også den reserverede teltplads.
 4. Holdtilmelding gælder for løb i 24 timer.
Tilmelding af singleløbere

Tilmelding til løbet kan ske i tidsrummet fra den 1. marts 2018 til den 31. juli 2018.

Løbsledelsen forbeholder sig at lukke for tilmelding, når det disponible antal teltpladser er opbrugt, uanset hvornår i tilmeldingsperioden dette antal opnås. Efter lukning af tilmelding, kan man tilmelde sig en venteliste, der anvendes i tilfælde af afbud.

Tilmelding sker elektronisk på løbets hjemmeside www.24timersloeb.dk

 1. Ved tilmeldingen betales hele startgebyret. Startgebyr for singleløbere inkluderer en teltplads, jfr. nedenfor.
Eftertilmelding

Eftertilmelding er kun muligt for singleløbere og kan ske frem til lørdag den 18. august kl. 09:30 mod et ekstra gebyr på kr. 100,00.

Priser

Startgebyr for hold

Startgebyret for hold er en komplet pris, der indeholder følgende:

 • Startnumre til det maksimale antal løbere i den tilmeldte holdkategori.
 • Strøm på teltpladsen.
 • Frugt og energidrik ved depoterne.

Startgebyret gældende for hele holdet er:

Holdkategori                    Pris i DKR                                               

2 mands hold            :             800,00
3-4 mands hold         :          1.200,00
5-8 mands hold         :          1.850,00
9-12 mands hold       :          2.525,00
13-24 mands hold     :          4.100,00

Bemærk: Såfremt et hold består af et færre antal løbere end det maksimale i holdkategorien, skal de overskydende startnumre destrueres. Er der f.eks. 16 løbere på et 13-24 mands hold, skal numrene 1 til 16 benyttes, og de overskydende numre destrueres.

Startgebyr for singleløbere

Singleløbere betaler DKR 500,00 for løb i 24 timer og DKR 400,00 for løb i 12 timer.

Prisen indeholder

 • En teltplads i målområdet.
 • En 24 timers løbs tube
 • Forplejning ved depoterne. Se menukort
 • To gratis massage-billetter.

Start- og sluttidspunkter

24 timer

Løbet starter for alle kategorier lørdag kl. 12:00.

Sluttidspunkt for 24 timers løb: søndag kl. 12:00 + påbegyndt omgang. (Sidste omgang for singleløbere skal være påbegyndt kl. 11:30 og sidste omgang for holdløbere skal være påbegyndt kl. 11:40).

Obs! Tidtagning stopper kl. 12:30!

12 timer

Løbet starter for alle kategorier lørdag kl. 12:00.

Sluttidspunkt for 12 timers løbet er lørdag kl. 24:00 + påbegyndt omgang (sidste omgang skal være påbegyndt kl. 23:30)

Obs! Tidtagning for 12 timers løbere stopper kl. 00:15

Resultatformidling & Præmier

Resultatformidling

Der vil være løbende resultatformidling i infoteltet og på www.ultimate.dk.

Præmier

Der er udelukkende (naturalie-) præmier til singleløberne.

Præmieoverrækkelse til vinderne af singleløbene

12 timer: søndag kl. 00:30

24 timer: søndag kl. 13:00

Indsamlingsløb

Humanitær- eller almenvelgørende formål

Såfremt en singleløber eller et hold ønsker at bruge 24 timers løbet med henblik på at indsamle midler til humanitære eller andre almenvelgørende formål, skal løbsledelsen kontaktes inden tilmeldingsfristens udløb. Indsamling må kun ske med løbsledelsens tilladelse, der normalt vil kunne forventes givet.

Overnatning

Campering

Medbragte telte kan opstilles på afmærkede steder ved Brænderigården og ved Te-huset. For singleløbere er der reserveret et særskilt teltområde (her må ikke forefindes biler) ved målområdet.

På www.24timersloeb.dk kan der reserveres teltpladser mod gebyr, dog ikke teltpladser i ”1. parket” langs Søndersøstien ved skiftezonen. Disse pladser er forbeholdt sponsorer.

VIGTIG! På grund af nye brandregler fra brandmyndighederne må Telte maks være på 54m2. Er dit telt større SKAL du kontakte lejrchefen SENEST TRE DAGE FØR TILMELDINGEN for at få anvist en anden plads hvor større telte må stilles op. Bruger af telte >54m2 har ansvar for, at teltet kommer fra certificeret opsætter, at det er et certificeret telt, at der skiltes ved telt, at det er certificeret, at søge byggetilladelse hvis ikke certificeret telt/telt-opsætter. Teltopsætter skal aflevere skriftlig vejledning om sikkerhed i teltet til bruger.

Overholdes denne vigtige regel ikke, kræver brandmyndigheder teltet taget ned inden start.

Det er ikke tilladt at tænde bål, dog er brug af grill tilladt.

Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 18:00.

Lejrchefens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal overholdes.

Elektricitet

I teltområderne er opstillet eltavler, hvorfra der kan hentes strøm til teltpladserne. Forbrug af strøm er inkluderet i kompletprisen. Strømmen er kun til lys og evt. køleskab og kaffemaskine. Bemærk venligstat der under ingen omstændigheder må tilsluttes elvarmere, fadølsanlæg, slushice maskiner, elkedler eller lignende el-apparater med høj effekt, da el-kapaciteten på pladsen ikke er dimensioneret hertil. Elstik og el-apparater skal beskyttes forsvarligt mod regn og fugt.

Generatorer må ikke benyttes.

Bilkørsel og parkering

Det er forbudt at køre på teltpladsen. Der er generel P-forbud for både biler og trailere overalt på telt-/campingpladserne. Der er oprettet en speciel P-plads for trailere.

Forbuddet gælder også ved transport af udstyr og telte under opbygning og ved nedbrydning af teltpladsen!

Det er ikke tilladt at parkere på Søndersøparkens område. Parkeringshuset ved banen bedes benyttes.

Forberedelser på løbsdagen før start

Afhentning af startnumre og chips

Singleløbere og holdenes kontaktpersoner skal om formiddagen på første løbsdag inden kl. 10:00 i Lions-teltet ved målområdet afhente løbenumre og chips. Holdenes kontaktpersoner har sammen med tilmeldingen fået et link hvorpå de skal oprette en liste over holddeltagere med angivelse af navn og løbenummer.

Forplejning

I infoteltet kan du købe drikkevarer, sandwich og slik.

Det med småt

Ansvar

Deltagelse i arrangementet, herunder i løbet, sker på hver enkelt deltagers eget ansvar. Løbsledelsen opfordrer den enkelte deltager til at sikre, at hans/hendes indsats i løbet er afstemt med den fysiske form.

Reklame

Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har meddelt konkret tilladelse hertil. Tilladelse vil kun undtagelsesvis kunne forventes givet.

Bindende tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Tilbagebetaling af startgebyr er ikke muligt, og startnumre kan ikke overføres til fremtidige løb. I tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. Ved online tilmelding bekræftes, at man deltager på eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet ansvar. Ligeledes bekræfter deltageren, at man er indforstået med, at fotos, filmoptagelser, o.lign., hvori man optræder, frit kan bruges i forbindelse med markedsføring af 24 timers løb.

Sponsorer

 • GULDSPONSOR
  Hedeselskabet
  SØLVSPONSOR
  Boligselskabet Sct. Jørgen
  Brooks/Racing Denmark
  BRONCESPONSOR
  DAHL
  Dantherm holding
  Jysk Display
  Meny Frost
 • HJERTESPONSOR
  AC Hydraulic
  Advokatfirmaet Jakobsen
  B&O Viborg
  Benefit
  Boligselskabernes Fællessekretariat
  Brøndum Bolig
  Cornator
  Dahls Vinhandel  
  Dansk Revision
  Danske Bank
  EL:CON
  Folkekirken
  Grøntorvet
  Guldsmed Norup
  Hjarbæk Kro
  ISC Rådgivende Ingeniører A/S
  Jyske Bank
  Jørgen Sørensen A/S

   


 • Kærsgaard Stål
  Lars Olsen A/S
  Lou Advokatfirmaet
  Luksushuse.dk/agilease
  Management.nu
  Marathon Travel Club
  Midtjysk Kloak
  Radio Viborg
  Revisor Ib Rohde
  Salling Bank
  Sparekassen Thy
  Sunset Boulevard
  Sølvsten
  Viborg Erhvervsråd
  Viborg Ingeniørerne
  Viborg Kathedralskole
  Viborg Renovation
  Viborg stifts Folkeblad
  Vin og Vin

Kontakt

Løbsleder Rolf Bücking
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lejrchef Kim Jensen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.